Schema van je Goddelijke Zelf

Schema van je Goddelijke ZelfEr zijn drie figuren vertegenwoordigd in het Schema waarnaar we refereren als de bovenste figuur, middelste figuur en onderste figuur. De bovenste figuur is de IK-BEN-Aanwezigheid, de IK BEN DIE IK BEN, de individualisatie van Gods aanwezigheid voor iedere zoon en dochter van de Allerhoogste. De Goddelijke Monade bestaat uit de IK-BEN-Aanwezigheid die omgeven wordt door sferen (kleurringen) van licht die het lichaam van Eerste Oorzaak betreffen ofwel het Causale Lichaam. Deze sferen vormen de vele vertrekken van de Vaders Huis waar we voor onszelf “schatten in de hemelen” opslaan. Onze schatten zijn onze woorden en werken van onze Schepper, positieve gedachten en gevoelens, onze overwinningen voor het goede en de deugden die we belichaamd hebben voor de glorie van God. Wanneer we oordeelkundig onze vrije wil uitoefenen, stijgen de energieën van God die wij harmonieus kwalificeren automatisch op naar ons causale lichaam. Deze energieën worden gedeponeerd in de sfeer van licht die correspondeert met de zeven chakra’s en de zeven kleurringen die we gebruiken in onze creatieve activiteiten. Zij nemen toe aan onze levensstromen als ‘talenten’ die wij mogen vermeerderen als wij dit leven op leven ten goede gebruiken.

De middelste figuur in het Schema is de Middelaar tussen God en de mens, Heilig Christus zelf- of Hoger Zelf genaamd, het Ware Zelf, of het Christusbewustzijn. Er wordt ook naar gerefereerd als het Hogere Mentale Lichaam of iemands hogere bewustzijn. Deze innerlijke leraar overschaduwt het lagere zelf die bestaat uit de ziel die door de vier rijken der Materie heen evolueert en de voertuigen van de vier lagere lichamen gebruikt (het etherische of geheugenlichaam; het mentale lichaam; het emotionele of verlangenlichaam; en het fysieke lichaam) om karma te balanceren en het goddelijk plan te vervullen.

De drie figuren van het Schema komen overeen met de Drie-Eenheid van Vader, altijd inbegrepen met de Moeder (bovenste figuur), Zoon (middelste figuur), en de Heilige Geest, (de onderste figuur). De laatste is de bedoelde tempel van de Heilige Geest, wiens heilige vuur aangeduid wordt in de omvouwende violette vlam. De onderste figuur komt met u overeen als discipel op het Pad. Uw ziel is het vergankelijke aspect van uw wezen die onvergankelijk gemaakt wordt door middel van het ritueel van de hemelvaart. De hemelvaart is het proces waarbij de ziel die haar karma gebalanceerd heeft en haar goddelijk plan heeft vervuld, eerst samensmelt met het Christusbewustzijn en dan met de levende Aanwezigheid van de IK BEN DIE IK BEN. Wanneer de hemelvaart eenmaal plaatsgevonden heeft wordt de ziel, ofwel het vergankelijke aspect van uw wezen, de Onverwoestbare Ene, een permanent atoom in het lichaam van God. Het schema van uw Goddelijke Zelf is daarom een diagram van het zelf – verleden, heden, en toekomst.

De onderste figuur vertegenwoordigd de mensenzoon of kind van Licht die beneden zijn eigen ‘Boom des Levens’ evolueert. Dit is hoe u uw zelf zou moeten visualiseren al staande binnen de violette vlam, welke u dagelijks oproept in de naam van de IK-BEN-Aanwezigheid en uw Heilig Christus-Zelf zodat u uw vier lagere lichamen kunt zuiveren in voorbereiding op het ritueel van de hemelvaart – uw zielsvereniging met de Geliefde, uw Heilig Christus-Zelf. De onderste figuur wordt omgeven door een buis van licht die vanuit het hart van de IK-BEN-Aanwezigheid wordt geprojecteerd als antwoord op uw aanroep. Het is een cilinder van wit licht dat een krachtveld van bescherming in stand houdt vierentwintig uur per dag zolang u het in harmonie bewaakt. De drievoudige vlam van Leven is de goddelijke vonk gestuurd vanuit de IK-BEN-Aanwezigheid als gift van leven, bewustzijn en vrije wil. Het is verzegeld in de geheime kamer van het hart, dat door de Liefde, Wijsheid en Kracht van de Godheid daarin verankerd, de ziel haar reden van bestaan op het fysieke vlak mag vervullen. Ook genoemd de Christusvlam en de vrijheidsvlam, of fleur-de-lis, het is een vonk van een mens’ goddelijkheid en zijn potentieel voor Christusschap.

Het zilveren (of kristallen) koord is de stroom des levens of ‘levensstroom’ die afdaalt vanuit het hart van de IK-BEN-Aanwezigheid naar het Heilig Christus-Zelf om de ziel in tijd en ruimte te verzorgen en te koesteren (via de chakra’s) alsmede diens uitdrukkingsvoertuigen. Het is over deze ‘navelstreng’ van waaruit de energie van de Aanwezigheid bij de mens, door de kruin naar binnen stroomt en een impuls geeft voor de pulsatie van de drievoudige vlam evenals de hartslag. Wanneer een ronde van zielincarnatie in Materievorm voltooid is, trekt de IK-BEN-Aanwezigheid het zilveren koord terug waarop de drievoudige vlam terugkeert naar het niveau van de Christus, en de ziel gekleed met het etherisch gewaad naar het hoogste niveau van haar verworvenheid graviteert, waar zij geschoold wordt tussen de belichamingen in tot aan haar laatste incarnatie wanneer de Grote Wet beveelt dat ze niet langer zal uitgaan.

De duif van de Heilige Geest die afdaalt vanuit het hart van de Vader wordt net boven het hoofd van de Christus weergegeven. Wanneer de mensenzoon het Christusbewustzijn aandoet en wordt zoals Jezus, versmelt hij met het Heilig Christus-Zelf. De Heilige Geest rust op hem en de woorden van de Vader, de geliefde IK-BEN-Aanwezigheid worden dan gesproken: “Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik welbehagen heb.”

(Zie Matteüs 3:17.)

Pin It on Pinterest

X
X