Pearls of Wisdom

Pearls of Wisdom(Nederlands: ‘Parels van Wijsheid’) Wekelijkse onderwijsbrieven gedicteerd door de Opgevaren Meesters aan de Boodschappers Mark L. Prophet en Elizabeth Clare Prophet voor studenten van de heilige mysteriën over de hele wereld. De Pearls of Wisdom zijn sinds 1958 doorlopend gepubliceerd door The Summit Lighthouse. Ze bevatten zowel fundamentele als gevorderde leringen over de kosmische wet, met een praktische toepassing van spirituele Waarheden bij persoonlijke en planetaire problemen. Een aantal Pearls of Wisdom is in het Nederlands vertaald in de Parels van Wijsheid.

Pin It on Pinterest

X
X