Paranormaal

Paranormaal(Engels: psychic; Uit het Grieks psyche ‘ziel’) Een paranormaal medium is iemand die zijn zielen- of zonnevermogens heeft ontwikkeld, voor een verhoogd bewustzijn van de fysieke, astrale, mentale, en soms de etherische gordels van de aarde en haar evoluties. Een medium, of iemand die paranormaal begaafd is, heeft in dit of overige levens vermogens van gevoeligheid of bovennatuurlijke waarneming ontwikkeld, waartoe de mensheid over het algemeen geen toegang heeft. Dit kan inhouden een veranderde staat van bewustzijn, boven of onder de normale drempel van gewaarwording, en het aftappen van de computer van de onderbewuste of bovenbewuste geest. Hoewel sommigen deze eigenschappen constructief gebruiken met een behoorlijke graad van nauwkeurigheid, is in veel gevallen zowel de informatie als de uitleg ervan onbetrouwbaar.

De term ‘paranormaal’ is synoniem geworden met het begrip ‘astraal’ in zijn negatieve betekenis, en slaat op het doordringen en manipuleren van energie op het niveau van het astrale gebied. Volgens de Opgevaren Meesters functioneert iemand die zijn energieën heeft verbonden met het paranormale, of paranormale verschijnselen, op het lagere astrale vlak. Dus, door de sterke banden die zijn aangegaan met entiteiten van de lagere octaven, stelt hij de dag van zijn ware spirituele ontwikkeling en eenwording met de doordringbaarheid van de Godheid uit. Daarentegen, door eenheid met God en een direct begripsvermogen van de hogere octaven, kan hij spiritueel voordeel voor zijn ziel verkrijgen op het etherische vlak (hemelwereld), waar hij in zijn etherische omhulsel naar de retraiteverblijven van de Grote Witte Broederschap reist en de steden en tempels van licht die zich in dat vlak bevinden. Werkelijk spiritueel God-meesterschap is niet af te meten aan helderziendheid of paranormale verschijnselen, maar aan God-beheersing van de heilige vuren van het hart en meesterschap op het pad van Liefde.

Pin It on Pinterest

X
X