Pad

PadDe nauwe poort en de smalle weg die naar het leven leidt. Het pad van inwijding waarop de discipel die het Christusbewustzijn nastreeft, stap voor stap de begrenzingen van zijn identiteit in tijd en ruimte overwint, en hereniging met de Werkelijkheid verwerft door middel van het ritueel van de hemelvaart.

(Zie Matteüs 7:14. Zie El Morya, The Chela and the Path; De Discipel en het pad.)

Pin It on Pinterest

X
X