Onbevlekte Concept

Onbevlekte ConceptHet zuivere concept en beeld van de ziel in de Geest van God; elke zuivere gedachte vastgehouden door één deel van het leven namens een ander deel van het leven. Het essentiële ingrediënt voor elk alchemistisch experiment, zonder welke het niet kan slagen. Het vermogen om het beeld vast te houden van het perfecte patroon dat geprecipiteerd moet worden, om een visie te hebben van het vervulde project, om een mentaal beeld te schetsen, om het te behouden en het in te vullen met licht, liefde en vreugde – dit zijn de sleutels tot de wetenschap van het onbevlekte concept onderwezen door Moeder Maria en de Meester alchemist. De uitoefening van het innerlijke zicht door het derde oog is een proces van zuivering, waardoor, zoals Jezus zei: “Als uw oog alleen is – en alleen, eenduidig gericht op de Geliefde God – zal heel uw lichaam vol Licht zijn” – d.w.z. van de verlichtende Aanwezigheid van Christus.

“God is de allerhoogste uitvoerder van de wetenschap van het onbevlekte concept. Het maakt niet uit hoe ver de mens afdwaalt van zijn individualiteit, God aanschouwt de mens altijd in het beeld van de Werkelijkheid waarin Hij hem heeft geschapen … Deze wetenschap van het onbevlekte concept wordt beoefend door iedere engel in de hemel. Het is die wet die is geschreven in het binnenste van de mens, gekend in het diepst van zijn hart, maar vaag in de herinnering van zijn uiterlijke bewustzijn. Het is gebaseerd op de visualisatie van het volmaakte idee, dat vervolgens een magneet wordt die de creatieve energieën van de Heilige Geest tot zijn wezen aantrekt, om het patroon dat hij in gedachten houdt, te vervullen.”

(Matteüs 6:22; Jeremia 31:33; Hebreeën 8:10. Zie Mark L. Prophet en Elizabeth Clare Prophet, Climb the Highest Mountain2e druk, p. 48-50, 155.)

Pin It on Pinterest

X
X