Mysterieschool

MysterieschoolSinds de verdrijving van man en vrouw uit het Hof van Eden (de Mysterieschool van de Heer Maitreya, die het pure bewustzijn van God symboliseert: E-don, wat betekent goddelijke wijsheid, of Elohim. Dominion – Engels voor Heerschappij) vanwege het misbruik van het heilige vuur in de incorrecte toepassing van de vrije wil, heeft de Grote Witte Broederschap mysteriescholen ofwel retraiteverblijven, in stand gehouden. Deze dienen als schatkamers voor de kennis van het heilige vuur dat aan tweelingzielen wordt verleend wanneer zij de discipline hebben getoond die nodig is om de weg naar de Boom des Levens te bewaken. Na de Zondeval (het willens en wetens afdalen in de lagere bewustzijnsgebieden) sponsorde de Grote Witte Broederschap mysteriescholen op Lemuria en Atlantis waar de hogere spirituele waarheden werden onderwezen aan degenen die bereid waren de disciplines van de adepten na te leven. De Sangha van de Boeddha, de Essene gemeenschap in Qumran, en Pythagoras’ school in Crotona, waren enkele van de meer recente mysteriescholen. Andere scholen waren gelegen in de Himalaya, het Verre oosten en Egypte, evenals in Europa en Zuid-Amerika. Éen voor één werden deze mysteriescholen vernietigd en ontbonden.

Overal waar deze scholen waren vernietigd, trokken de Opgevaren Meesters die deze sponsorden, hun vlammen en heiligdommen terug naar hun retraiteverblijven op het etherische vlak. Hier worden hun discipelen onderwezen tussen incarnaties in, en in hun fijnere lichamen (tijdens slaap of samadhi) zodat ze die goddelijke zelfkennis kunnen verwerven die, totdat Saint Germain het in deze eeuw opnieuw naar voren bracht, eeuwenlang op het fysieke vlak, niet voor de grote massa van de mensheid beschikbaar is geweest. In 1984 heropende Heer Maitreya zijn mysterieschool op de Royal Teton Ranch in zuidwest Montana, USA.

Pin It on Pinterest

X
X