Momentum

MomentumVoortstuwende kracht, drang, samengebalde energie of opgebouwde kracht. Door gewoontevorming en het steeds opnieuw herhalen van positieve en negatieve handelingen ontwikkelt men een momentum. Let wel, wij allen ontwikkelen momentums of gewoontes. Ook als men niets doet ontwikkelt men een momentum, een momentum in niets doen! Momentums in positieve activiteiten maken het doen van deze activiteiten steeds gemakkelijker. Momentums in negatieve gewoontevorming maken dat deze gewoontes moeilijker worden om doorbroken te worden of te boven te komen.

Onze momentums bepalen welk soort persoonlijkheid wij zijn of zullen worden. In geestelijke zin bouwen wij door het dagelijks reciteren van decrees en mantra’s een groot decreemomentum op en kunnen daardoor over steeds meer energie beschikken. “Want wie (momentum) heeft, hem zal gegeven worden (een toename van energie), en hij zal overvloedig hebben, maar wie niet (geen momentum) heeft, ook dat wat hij heeft, zal hem ontnomen worden, (een vermindering van energie).”

(Matteüs 13:12. Zie Mark L. Prophet The Lost Teachings of Jesusdeel 1.)

Pin It on Pinterest

X
X