Moeder

Moeder‘Goddelijke Moeder’, ‘Universele Moeder’, en ‘Kosmische Maagd’ zijn verschillende termen voor de vrouwelijke polariteit van de Godheid, de manifestatie van God als Moeder. Materie is de vrouwelijke polariteit van geest, en de term wordt als synoniem van mater (Latijn voor ‘moeder’) gebruikt. In deze context wordt de gehele materiële kosmos de schoot van de schepping waarin geest de energieën van het leven projecteert. Materie is dus de schoot van de Kosmische Maagd, die als de andere helft van de Goddelijke Heelheid, ook in de geest bestaat als de spirituele polariteit van God.

Jezus erkende Alfa en Omega als de hoogste vertegenwoordigers van de Vader-Moeder God en sprak vaak over Alfa als Vader en Omega als Moeder. Degenen die de vrouwelijke polariteit van bewustzijn aannemen na de hemelvaart staan bekend als Opgevaren Vrouwelijke Meesters (Engels: ‘Ascended Lady Masters’). Samen met alle vrouwelijke (vrouwelijk gepolariseerde) wezens in de octaven van licht, concentreren zij de vlam van de Goddelijke Moeder voor de evoluties van de mensheid, die zich in vele stelsels van werelden ontwikkelen. Echter, aangezien zij androgyn zijn, focust ieder van de hemelse wezens naar behoefte elk van de mannelijke en vrouwelijke eigenschappen van de Godheid, want zij bevinden zich in de sferen van de Goddelijke Heelheid.

(Zie het volgende door Elizabeth Clare Propet: “The Path of the Divine Mother East and West”, 3 audiocassettes, A88055. “The Path of the Divine Mother”, 3 videocassettes, GP920433; 3 audiocassettes, A91116. “The Worship of the Goddess – the Path of the Divine Mother”, twee 1-uur TV shows; 3 audiocassettes.)

Pin It on Pinterest

X
X