Mater

Mater(Latijn: ‘moeder’) Mater is de mater-ialisatie van de Godvlam, het middel waardoor geest ‘fysiek’ viervoudige dimensie en vorm verkrijgt door de vrouwelijke, of negatieve, polariteit van de Godheid. De term wordt onderling verwisselbaar gebruikt met ‘materie’ om de gebieden van zijn te beschrijven die zich vormen naar, en onderdeel uitmaken van, de universele kelk, of matrix, voor het neerdalen van dat Licht van God dat wordt herkend als Moeder. Het is door dit Moederaspect van zichzelf dat de Geest van God, de Vader, het bewustzijn van de Christus, de eniggeboren Zoon van God, ontwikkelt in zijn kinderen als een groeiend Christus-Zelf bewustzijn door de drievoudige vlam – de goddelijke vonk en zegel van hun toekomstige gemeenschap tussen erfgenamen. De ziel die neerdaalt uit het gebied van Geest, verblijft in tijd en ruimte in Mater met als doel zijn spirituele/fysieke evolutie die zelfmeesterschap over de energieën van God door oordeelkundige uitoefening van de vrije wil noodzaakt. De vier lagere lichamen van de mens, van een planeet, en van een stelsel van werelden – zoals de vier niveaus, kwadranten en kosmische krachten – bezetten en bepalen de frequenties van materie. Zie ook Geest.

Pin It on Pinterest

X
X