Manu

Manu(Sanskriet) De voorvader en wetgever van de evoluties van God op aarde. De Manu en zijn goddelijke gemalin zijn tweelingzielen aangewezen door de Vader-Moeder God om het Christusbeeld van een bepaalde evolutie of levensstroom, wortelras genaamd, te sponsoren en te bezielen. Het wortelras bestaat uit zielen die incarneren als groep en een uniek archetypisch patroon, goddelijk plan en missie op aarde te vervullen hebben.

Volgens de esoterische traditie zijn er zeven primaire aggregatie van zielen – namelijk het eerste tot en met het zevende wortelras. De eerste drie wortelrassen leefden in zuiverheid en onschuld op aarde in de drie Gouden Tijdperken voor de val van Adam en Eva. Door gehoorzaamheid aan de kosmische wet en totale vereenzelviging met het Ware Zelf, hebben deze drie wortelrassen hun onsterfelijke vrijheid behaald en zijn opgevaren van de aarde.

Gedurende de periode van het vierde wortelras, op het continent van Lemurië, vond de allegorische Val plaats onder de invloed van de gevallen engelen die bekend staan als Serpenten (omdat zij de serpentijnen energieën van de ruggengraat gebruikten om zielen te bekoren, ofwel het vrouwelijke principe in de mens, als een middel om hun doel te bereiken om hun mannelijk potentieel te verlagen, waardoor de Zonen van God ontmand werden.)

Het vierde, vijfde en zesde wortelras (waarvan de laatste zielengroep geheel in fysieke incarnatie is neergedaald) verblijft nu in incarnatie op aarde. Heer Himalaya en zijn geliefde Manu’s van het vierde wortelras, Vaivasvata Manu en zijn gemalin zijn de Manu’s van het vijfde wortelras, en de God en Godin Meru zijn de Manu’s van het zesde wortelras. Het zevende wortelras is voorbestemd om te incarneren op het continent van Zuid-Amerika in het Aquariustijdperk onder hun Manu’s: de Great Divine Director en zijn goddelijke gemalin.

Pin It on Pinterest

X
X