Logos

Logos(Grieks: ‘woord, spraak, rede’.) De goddelijke wijsheid gemanifesteerd in de schepping. Volgens de oude Griekse filosofie, is de Logos het regerende principe in het universum. Het Evangelie van Johannes vereenzelvigt het Woord, of Logos, met Jezus Christus: “En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.” Zodoende wordt Jezus Christus gezien als de belichaming van de goddelijke rede, het geïncarneerde Woord.

(Johannes 1:14)

Pin It on Pinterest

X
X