Lucifer

Lucifer(Latijn: ‘Lichtdrager’.) Hij die de rang van Aartsengel bereikte en in ongenade viel door trots, ambitie, en het verlangen om boven de Sterren van God (Zonen van God en Elohim) te staan en boven de heerlijkheid van de Shekinah om de Allerhoogste te evenaren. ‘Hoe zijt gij gevallen uit de hemel, O Lucifer, zoon der dageraad!…’ Archetype van de planetaire wachter-op-de-drempel. Antichristus. De engelen die deze aartsbedrieger, genoemd door Jezus’ de vader van de leugen’ en ‘een mensenmoordenaar‘ van het begin af aan gevolgd zijn, zijn de gevallenen, ook wel Luciferianen, Satanisten of zonen van Belial (naar hun verschillende luitenanten) genoemd. Meer dan ongehoorzaam, waren deze rebellen tegen de Eerste Oorzaak godslasterlijk en minachtend tegenover de Vader en zijn kinderen onder wie zij zijn geïncarneerd (zie de gelijkenis van het onkruid tussen het koren, Matteüs 13) te neder gestort – naar de nederige staat van de fysieke incarnatie – door de heerscharen van de Heer. Lucifer werd ‘op aarde’ gebonden door Michaël de Aartsengel op 16 april 1975 (net zoals hij en zijn engelen waren gebonden ‘in de hemel’ door dezelfde Verdediger van het Geloof en zijn engelen) en voor het Gerechtshof van het Heilige Vuur van Sirius gebracht, waar hij terecht stond voor de Vier en Twintig Oudsten en de vier ‘beesten’ in het laatste oordeel voor de grote witte troon. Hij ging door de tweede dood op 26 april 1975. Velen die de Gevallene zijn gevolgd in de Grote Rebellie tegen de Zoon van God, hebben eveneens terecht gestaan. Zijn zaad, nog steeds ‘toornig op de Vrouw’ en haar Mensenkind, voeren oorlog met de erfgenamen van Sanat Kumara’s Licht op planeet aarde. Dagelijks worden zij door Aartsengel Michaël en de heerscharen van de Heer gebonden en in voorarrest genomen, om terecht te staan tijdens het laatste oordeel, omdat één voor één hun tijd over is – en zij geoordeeld worden: ‘Ieder overeenkomstig zijn werken’ zoals Jezus’ engel het toonde aan Johannes de Evangelist. Zie ook Engel, Gevallenen, Satan.

(Lees Jesaja 14:12-27 voor het Bijbelse verslag van Lucifers oorlogsverklaring aan God Almachtig en zijn Christus; Johannes 8:44; Matteüs 13:24-30, 36-43; Openbaring 12, 19:4, 20:11-15. Zie Elizabeth Clare Prophet, Forbidden Mysteries of Enoch: Fallen Angels and the Origins of Evilmet alle teksten van Henoch, inclusief het Boek van Henoch en het Boek van de Geheimen van Henoch).

LuciferianenZie Gevallenen, Lucifer.

Pin It on Pinterest

X
X