Hemelvaart

HemelvaartHet ritueel waardoor de ziel wordt herenigd met de Geest van de levende God, de IK-BEN-Aanwezigheid. De hemelvaart is de culminatie van het Godvictorieuze verblijf van de ziel in tijd en ruimte. Het is de beloning van de rechtschapenen, die de gift van God is na het laatste oordeel voor de grote witte troon waarin elk mens wordt geoordeeld ‘naar zijn werken’. De hemelvaart werd ervaren door Henoch, over wie is geschreven dat hij ‘wandelde met God, en hij was niet, want God nam hem weg’; door Elia, die door een wervelwind naar de hemel voer; en door Jezus, hoewel zijn hemelvaart niet plaatsvond bij de gelegenheid waarvan geschriften aangeven dat hij in een wolk ter hemel werd opgenomen. De Opgevaren Meester El Morya heeft onthuld dat Jezus zijn hemelvaart maakte vanuit Shamballa na zijn overlijden in Kashmir op de leeftijd van 81, in 77 A.D. De hereniging met God in de hemelvaart, welke het einde van de ronden van karma en wedergeboorte betekent, en de terugkeer naar de heerlijkheid van de Heer, is het doel van het leven voor de zonen en dochters van God. Jezus zei: “Niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, gelijk aan de Mensenzoon.” De ziel trekt- door verlossing (Engels: salvation, ‘Self-elevation’ of Zelfverheffing), het bewuste oprijzen van de Zoon van God in haar tempel – haar bruidskleed aan om het ambt van de Zoon (Zon, of Lichtvan de manifestatie te vervullen. De ziel wordt waardig gemaakt door Jezus’ genade om de drager te zijn van zijn kruis en zijn kroon. Als de ziel het inwijdingspad van Jezus volgt, stijgt de ziel op door het Christus-Zelf naar haar Heer, de IK-BEN-Aanwezigheid, van waar zij is neergedaald.

(Openbaring 20:12; Genesis 5:24; II Korintiërs 2:11; Lucas 24:50, 41; Handelingen 1:9-11; Johannes 3:13. Zie Serapis BeyDossier on the Ascension, Elizabeth Clare ProphetA Retreat on the Ascension – an Experience with God, 8-audiocassette album.)

Pin It on Pinterest

X
X