Heilige Geest

Heilige GeestDe derde persoon van de Drie-Eenheid; de alomtegenwoordigheid van God; de gespleten vuurtongen die een concentratie van de Vader-Moeder God, ook het heilige vuur genoemd; de levensenergieën die de kosmos doordringen. In de hindoe Drie-Eenheid van Brahma, Vishnu en Shiva, komt de Heilige Geest overeen met Shiva, bekend als de Vernietiger/Bevrijder omdat zijn allesverterende liefde, wanneer aangeroepen in de gebieden van de materie, de krachten van het kwaad bindt en oorzaak en gevolg van miscreaties van de mens transmuteert, hem zodanig bevrijdt van de gevangenis van karma en zijn duistere bewoners. Prana is de essentie van de Heilige Geest die wij door middel van de heilige vuuradem via onze chakra’s tot ons nemen, om de vier lagere lichamen te voeden. De Heilige Geest centreert het evenwicht van de Vader-Moeder God in de witte vuurkern van het zijn. Het uitbannen van boze geesten en onreine entiteiten wordt volbracht door het heilige vuur van de Heilige Geest, in de naam van Christus en de IK BEN DIE IK BEN. De negen gaven van de Geest’ krachten die aan de dienaren van de Heer worden gegeven, om dood en hel te binden, en zijn werken te verrichten op aarde.

De Persoon van de Vlam van de Heilige Geest van wie Jezus beloofde dat hij zou komen, wanneer onze Heer dit gebied zou verlaten – om ons te verlichten, ons te onderwijzen, en ons alle dingen in herinnering te brengen die geliefde Jezus ons heeft geleerd, zowel in de hemel als op aarde. Elke keer wanneer een zoon of dochter van God opstijgt tot in de Aanwezigheid van de IK BEN DIE IK BEN, daalt de Heilige Geest neer om de ontstane leegte te vullen en om de Aanwezigheid van de Heer op aarde te vergroten. Dit is het ritueel van de neerdaling van de Heilige Geest, door Jezus aan zijn leerlingen belooft toen de Meester zei: “Blijft u in de stad Jeruzalem totdat u met de kracht van boven bekleed zult worden”, wat plaatsvond op Pinksteren volgend op Jezus’ hemelvaart.

De vertegenwoordiger van de vlam van de Heilige Geest voor de aardse evoluties, is de Opgevaren Meester die het ambt van de Maha Chohan bekleedt. De Heilige Geest is de Persoonlijke Onpersoonlijkheid van de Godheid en is gesitueerd aan de westelijke zijde van de Vierkante Stad, Zie ook Het schema van je Goddelijke Zelf.

(I Korintiërs 12:4011; Johannes 14:16, 26; 16:7; Lucas 24:49, 51; Marcus 16:19; Handelingen 2:1-4. Zie Mark L. Prophet en Elizabeth Clare Prophet, Climb the Highest Mountain2e druk p. 386-88, 408-44, 555-62; The Lost Teachings of Jesus II, zachte kaft, p. 158-63, of pocketboek, Boek Drie, p. 116-22; Lords of the Seven RaysBoek Een, p. 15-20, Boek Twee, p. 277-97; Heren van de Zeven Stralen. Elizabeth Clare Prophet, lezingen over de Heilige Geest op audio en video: “Who and What is the Holy Spirit”, “How to Become a Disciple of the Holy Spirit”, “How to Earn the Anointings by the Holy Spirit.” “The Gifts of the Holy Spirit Are for You – Today’s en “The Gifts of Healing from the Holy Spirit.” The Holy Spirit Streameth; Meditations for the Purification of the Eight-Ray Chakra, audiocassette met liederen.Come, Holy Dove! Mystical Union through the Names of God, staat op de liederen, CD Musical Meditations for Mystical Union.)

Pin It on Pinterest

X
X