Godsvlam

GodsvlamDe vlam van God; het heilige vuur, de identiteit, het wezen, en het bewustzijn van God, in en als de witte vuurkern van het zijn. ‘Want de Heere, uw God, is een verterend vuur’. Waar de vlam van God is, of wordt aangeroepen door zijn nakomelingen, daalt het heilige vuur neer om alles wat onverenigbaar is met hemzelf, te verteren (transmuteren door de werking van zijn witte vuur en de Zevende Straal, de violette vlam). Van het heilige vuur van Ahura Mazda, onthuld door Zarathustra, naar Jezus’ doop met ‘wit vuur door de Heilige Geest’, naar de apostels waarneming van de beproeving door vuur, tot de eeuwige vlam van de zevenvoudige lichten van de Hebreeën, hebben alle kinderen van de Ene die willen terugkeren naar de vlam, Gods vlammende Aanwezigheid geëerd en hem aanschouwd in het midden van de Sjechiena heerlijkheid. En in hun hart aanvaarden zij de werkelijkheid van zijn belofte aan de ziel, de wachtende Bruid. ‘En ik zal voor haar zijn, spreekt de Heere, een muur van vuur rondom, en ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn’.

(Deuteronomium: 4:24; Matteüs 3:11, 12; I Korintiërs 3:13-15; 1 Petrus 1:7; Exodus 25:31-40; 37:17-24; Zacharia 2:5.)

Pin It on Pinterest

X
X