Gesproken Woord

Gesproken WoordHet Woord van de Heer God, vrijgegeven in de oorspronkelijke fiats van de schepping. De uitstoot van de energieën van het Woord, of de Logos, door het keelchakra door de Zonen van God in bevestiging van dat verloren Woord. Het staat geschreven: “Op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden.” Wanneer man en vrouw het keelchakra weer toewijden aan de bevestiging van het Woord van God, worden zij de instrumenten van Gods eigen bevelen die de wet vervullen van hun herschepping naar het beeld van de Zoon.

Aanroepen aangeboden door priesters en priesteressen van het heilige vuur op Lemurië in deze kracht van het Gesproken Woord, werden oorspronkelijk gegeven volgens de wetenschap van de Logos. De perversie van deze wetenschap in de beoefening van zwarte magie, vond later plaats, in de laatste dagen van Lemurië, en veroorzaakte de vernietiging van de tempels van de Kosmische maagd, en de rampspoed die het continent deed zinken. De beelden van Paaseiland zijn overblijfselen, en markeren de plek van de oorlogen van de goden die de aarde deden schudden in die verschrikkelijke dagen. Daarentegen, de wetenschap van het Gesproken Woord werd in zijn zuiverste vorm door de Israëlieten gebruikt, om de muren van Jericho te slechten. Vandaag de dag gebruiken discipelen de kracht van het Woord in decrees, affirmaties, gebeden en mantra’s om de essentie van het heilige vuur vanuit de IK-BEN-Aanwezigheid, het Christus-Zelf en Kosmische Wezens aan te trekken, om Gods licht te kanaliseren in matrices van transmutatie en transformatie voor constructieve verandering in de gebieden van materie.

De wetenschap van het Gesproken Woord (samen met die van het onbevlekte concept) is het essentiële en sleutel ingrediënt van alle alchemie. Zonder het spreken van het Woord is er geen alchemie, geen schepping, geen verandering of uitwisseling in enig deel van het Leven. Het is de witte steen van de alchemist welke, mits met succes toegepast door de geheimen van de hartsvlam, aan hem openbaart ‘de nieuwe naam geschreven die geen mens kent, behalve hij die haar ontvangt’. Gezegend is hij die de overwinnaar is over de oppositie van de vleselijke geest tegen de beoefening – de uitoefening die kunst baart – van de wetenschap van het Gesproken Woord in het dagelijks aanbieden van de dynamische decrees aan de Heer, want aan hem zal de Heilige Geest ‘te eten geven van het verborgen manna.’

De Meester van het Aquariustijdperk, Saint Germain, leert zijn discipelen door de kracht van het Gesproken Woord de violette vlam aan te roepen, voor de vergeving van zonden en negativiteit en voor de doop van het heilige vuur in voorbereiding op de overgang naar het hogere bewustzijn van God. Zie ook Decree, Mantra

(Matteüs 12:37; Openbaring 2:17. Zie Mark L. Prophet en Elizabeth Clare Prophet, The Science of the Spoken Word: De wetenschap van het Gesproken Woord. Jezus en Kuthumi, Prayer and MeditationsPrayers, Meditaties and Dynamic Decrees for the Coming Revolution in Higher Consciousness, Secties I en II, Mark L. Prophet en Elizabeth Clare Prophet, “The Science of the Spoken Word: Why and How to Decree Effectively, MP3 CD M11005. Elizabeth Clare Prophet, ‘I’m stumping for the Coming Revolution in Higher Consciousness!’ MP3 CD M10009; “The Liberating Power of the Word, album 1, 6 audiocassettes.Bel of e-mail voor informatie over (MP3) CD’s en audiocassettes met decrees, liederen, mantra’s en rozenkransen, inclusief decrees naar Aartsengel Michaël, El Morya, en Lord Lanto, en genezings-, liefdes- en violette vuurdecrees.)

Pin It on Pinterest

X
X