Etherisch octaaf of etherisch vlak

Etherisch octaaf of etherisch vlakHet hoogste vlak in de dimensie van de materie; een vlak dat even concreet en werkelijk is als het fysieke vlak (en zelfs nog meer) maar welke wordt ervaren door middel van de zintuigen van de ziel in een dimensie van bewustzijn voorbij het fysieke waarnemen. Dit is het vlak waarop de akashakronieken van de gehele evolutie van de mensheid zich individueel en collectief registreren. Het is de wereld van de Opgevaren Meesters en hun retraiteverblijven, etherische steden van licht waar zielen van een hogere orde van evolutie verblijven tussen incarnaties in. Het is het niveau van de realiteit.

Het lagere etherische vlak, welke de astrale, mentale en fysieke gordels overlapt, is vervuild door deze lagere werelden die worden bezet door de valse hiërarchie en het massabewustzijn dat door hen wordt beheert.

Pin It on Pinterest

X
X