Christusbewustzijn

ChristusbewustzijnHet bewustzijn van het zelf in, en als de Christus, de verworvenheid van een niveau van bewustzijn overeenkomstig met dat wat was verwezenlijkt door Jezus, de Christus. Het Christusbewustzijn is de verwezenlijking in de ziel van die Geest die in Christus Jezus was. Het is de verworvenheid van de gebalanceerde actie van Kracht, Wijsheid en Liefde – van Vader, Zoon, en Heilige Geest – en de zuiverheid van de Moeder door de gebalanceerde drievoudige vlam in de geheime kamer van het hart. Het is vervolmaakt Vertrouwen in het verlangen om Gods Wil te doen, Hoop in de redding van Christus Jezus door het pad van zijn rechtschapenheid in ons uitgevoerd, en de voortreffelijkheid van Liefde in Actie in de zuiverste Liefde van het geven en ontvangen in de Heer.

(Filippenzen 2:5)

Pin It on Pinterest

X
X