Causale lichaam

Causale lichaam: Het lichaam van de Eerste Oorzaak; elkaar doordringende bollen van licht en bewustzijn, die de IK-BEN-Aanwezigheid omringen in de hogere niveaus van de Geest. Het Causale Lichaam is de plaats waar we ‘schatten in de hemel’ verzamelen. Het is de voorraadschuur van elk goed en perfect ding dat deel is van onze ware identiteit. De bollen in het Causale Lichaam bevatten optekeningen van de deugdzame handelingen die wij hebben verricht ter meerdere glorie van God en de zegening van de mens gedurende onze vele incarnaties op aarde. Onze spirituele bronnen en creativiteit – talenten, gratie, gaven en genialiteit, vergaard door uitmuntende dienstbaarheid op de zeven stralen – kunnen tevoorschijn worden getrokken vanuit het Causale Lichaam door de aanroep gemaakt naar de IK-BEN-Aanwezigheid, uit de naam van het Christus-Zelf.

Daarnaast zijn grote bollen van het Causale Lichaam de verblijfplaats van de Allerhoogste God naar wie Jezus refereerde toen hij zei: “In het huis van mijn Vader zijn vele woningen … Ik ga er heen om een plaats voor u gereed te maken … kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar IK BEN (waar IK, de geïncarneerde Christus, BEN in de IK-BEN-Aanwezigheid).” Het Causale Lichaam is de woning of verblijfplaats van de Geest van de IK BEN DIE IK BEN waarnaar de ziel terugkeert door Christus Jezus en de individuele Christus-Zelf in het ritueel van de hemelvaart. Paulus refereert naar het Causale Lichaam als de ster van de individualisatie van de Godsvlam in ieder mens toen hij zei: “De ene ster verschilt in glans van de andere ster.”

Zie ook: Het schema van uw Goddelijke Zelf.

(Matteüs 6:19; Johannes 14:2, 3; I Korintiërs 15:41.)

Pin It on Pinterest

X
X