Boodschapper

Boodschapper: Evangelist. Iemand die voor de engelen uitgaat en aan de mensen van de aarde het goede nieuws van het evangelie van Jezus Christus brengt en op het vastgestelde tijdstip, het eeuwigdurende Evangelie. De Boodschappers van de Grote Witte Broederschap zijn door de hiërarchie gezalfd als hun apostelen (“iemand uitgezonden op een missie”). Door middel van dictaties [profetieën] van de Opgevaren Meesters brengen zij – in de kracht van de Heilige Geest – de getuigenis en verloren leringen van Jezus Christus aan het zaad van Christus, de verloren schapen van het huis van Israël, en aan elke natie. Een Boodschapper is iemand die is getraind door een Opgevaren Meester om op verschillende manieren de woorden, concepten, leringen en boodschappen van de Grote Witte Broederschap te ontvangen; iemand die de Wet, de profetieën en de dispensaties van God doorgeeft voor een volk en een tijdperk.

(Obadiah 14:6; Matteüs 15:24. El Morya, The Chela and the Pathp. 115-22; De Discipel en het Pad. Jezus en Kuthumi, Prayer and Meditation, p. 246-53. Elizabeth Clare Prophet, The Astrology of the Four Horsemenp. 52-53, 58-61.)

Pin It on Pinterest

X
X