Aura

Aura: Een lichtgevende uitwaseming of ‘elektromagnetisch’ veld dat het fysieke lichaam omringt, vaak gelijkgesteld met het astrale lichaam. Een halo of stralenkrans geassocieerd met de heiligen, die voortkomt uit de ziel en de blauwdruk van de ziel, welke de hemelse of aardse patronen weerspiegelt, afhankelijk van de vrije wil. De karakteristieke straling van bewust leven en anorganische objecten vastgelegd in de Kirlian fotografie. Adem of atmosfeer die de vier lagere lichamen en de chakra’s van de mens omringt en doordringt waarop de indrukken, gedachten, gevoelens, woorden, en handelingen van het individu zijn opgetekend, inclusief zijn karma en de optekeningen van vorige levens. Een spirituele corona, het L-veld of Levensveld genoemd (astraal-etherisch omhulsel) die de mensheid en organisch leven omringt, en de gezondheid, vitaliteit en levensduur van het fysieke lichaam of organisme reguleert en weerspiegelt. De hooggeladen cirkel van heilige vuur die de Christus, een Opgevaren Meester, engel, Elohim of Kosmisch Wezen omringt, overdraagbaar als ‘genade’ aan eenieder aan wie zij het willen geven.

(Zie Kuthumi en Djwal Kul, The Human Aura. Studie van de menselijke aura en Voortgezette studie van de menselijke aura. Elizabeth Clare Prophet, The Control of the Human Aura through the Science of the Spoken Word, 2-audiocassette album.)

Pin It on Pinterest

X
X