De Grote Witte Broederschap

De opgevaren meesters maken allemaal deel uit van de Grote Witte Broederschap, zoals over wordt gesproken in Openbaring 7 als de grote schare heiligen “bekleed met witte klederen” die voor de troon van God staan. De Broederschap bestaat uit nederige dienaars van elk ras, religie en levenspad om de mensheid te helpen met hun toekomstige evolutie.

Iedere meester in de hemel is reeds verenigd met de Geest van de IK-BEN-Aanwezigheid. Door de wetten van God te bewijzen, tonen de meesters aan dat we ook onsterfelijkheid kunnen bereiken. Alles wat we zijn, is niet verloren op het moment van de dood, maar wordt voortgezet door de werking van het licht dat ieder mens die ter wereld komt, verlicht.

Onder deze heiligen zijn Gautama Boeddha, Maitreya, Jezus Christus, Zarathustra, Mozes, Melchizedek, Moeder Maria, Saint Franciscus, Saint-Germain, El Morya, Thérèse van Lisieux en met en zonder faam alle liefdevolle harten, dienaren van de mensheid die zijn opgegaan in de IK BEN DIE IK BEN en voor altijd deel uitmaken van de levende God.

Deze meesters zijn leraren van de mensheid. Zij leren het pad overwinnen, waarbij de ziel zich met het Hoger Zelf kan herenigen, lopend op aarde met zelfbeheersing in de voetsporen van Jezus als een Christen om terug te keren naar het hemelrijk.

Dit is het pad van persoonlijk Christendom, waarbij een ieder die weg kan overwinnen. De opgevaren meesters leren door het voorbeeld, niet door woorden of gemeenplaatsen. Ze onthullen de volgende stap van onze spirituele evolutie. Ze wijzen de weg en zeggen: “Ik ben de weg. Dit is de weg en de weg die je kent.”

Pin It on Pinterest

X
X